REGULAMIN HOSTELU

Recepcja czynna od 8:00 do 22:00. Nr telefonu: 606-467-879

 1. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
 2. W cenę noclegu wliczona jest pościel, oraz TV i dostęp do Internetu.
 3. Ręczniki wydajemy w recepcji za kaucją 10zł
 4. Przy meldowaniu się w hostelu niezbędne jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz uiszczenie zapłaty
 5. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu osoby niezameldowane.
 6. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej.
 7. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 8. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 10. Na terenie hostelu obowiązuje absolutny zakaz palenia. Palenie papierosów w budynkach hostelu podlega karze od 100 zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z praniem poduszek, kołder, firan i zasłon oraz kosztów długotrwałego wietrzenia pomieszczeń.
 1. Istnieje możliwość zaakceptowania przez hostel pobytu małych zwierząt jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez hostel przed przyjazdem Gości. Za pobyt zwierzęcia hostel pobiera depozyt w wysokości 100 PLN na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hostelu bez powiadomienia o tym recepcji.
 2. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy zwrócić klucze wrzucając je do tego przeznaczonej skrzynki z napisem: ZWROT KLUCZY lub oddać w recepcji w godzinach urzędowania.
 3. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.
 4. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. Cenne rzeczy można zdeponować w recepcji.
 6. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 1 miesiąc.
 7. W dniu opuszczenia hostelu uprasza się o zdjęcie pościeli. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godz. 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 8. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.
 1. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.
 2. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hostelowego osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który Gość uiścił opłatę.
 3. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 4. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych a nie na bieżąco. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchniach, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
 5. Za zgubienie kluczy lub konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych będzie pobierana opłata od 100 zł.
 6. Wpłaconego zadatku na rezerwację pokoi nie zwracamy.
 7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub rezygnacji z pobytu, wpłaconej opłaty za noclegi nie zwracamy.
 8. Hostel posiada własne miejsce parkingowe dla samochodu osobowego. Korzystać z niego można odpłatnie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu jego dostępności. miejsca parkingowe są obszarem monitorowanym, ale niestrzeżonym. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 9. Hostel ma prawo odmówić noclegu:

–      gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin hostelu

–      gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

–      gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy).

28. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas (force majeure).

29. Na życzenie Gościa Hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • Przechowanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających charakteru bagażu osobistego
 • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego                                                                                                                                                                   

30. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi: 

 • skanowanie i drukowanie dokumentów,
 • pranie