Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Data przyjazdu (wymagane)

Data wyjazdu (wymagane)

Ilość osób (wymagane)

Pokoi jednosobowych

Pokoi dwuosobowych

Pokoi trzyosobowych

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Andreas Sikorski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 81/1, NIP 777-179-73-94 prowadząca Hostel Poznań Petit.
Administrator danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia odpowiednie środki ochrony danych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji pokoju oraz świadczenia usług hostelowych i wystawiania faktur VAT.
Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa
Dane pozyskiwane z monitoringu usuwane są po maksymalnie 30 dniach od daty ich rejestracji z wyjątkiem nagrań działań osób sprzecznych z prawem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania i wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Pani/Pana danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.